Ръководство за управление на делата, свързани с домашно и основано на пола насилие

Ръководство за управление на делата, свързани с домашно и основано на пола насилие

от Корнелия Кирилова -
Number of replies: 0

В края на м. март 2023 г. Националният институт на правосъдието разработи Ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие и насилие, основано на пола, за магистрати в рамките на дейност 1 от проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г. Ръководството интегрира европейските стандарти в тази област и предоставя насоки за ефективно разглеждане на делата с оглед съгласуваност и непротиворечивост на съдебната практика. Изготвено от екип от национални и международни експерти със задълбочени познания и опит в областта, Ръководството представя установените проблеми и предизвикателства в разследването и решаването на делата за домашно насилие и предлага възможните решения в контекста на действащото законодателство и практиката на съдилищата по такива дела.

Ръководството за управление на делата, свързани с домашно и основано на пола насилие ще бъде официално представено на 13 юни 2023 г. пред представители на професионалната общност и експерти на институциите с компетентност в областта, на организирано за целта публично събитие, с участието на националните и международните експерти, взели участие в разработването му. Предвижда се, Ръководството да бъде достъпно в електронен формат и отпечатано в тираж до 1 000 екземпляра.

С текста на Ръководството можете да се запознаете тук

В случай, че имате бележки и препоръки по съдържанието му, можете да ни ги изпратите по ел. поща на адрес: k.kirilova@nij.bg в срок до 25 май 2023 г., за да ги вземем предвид при официалното му представяне.