Уебинар "Нови положения при престъпленията против интелектуална собственост"

Уебинар "Нови положения при престъпленията против интелектуална собственост"

от Светла Тодорова -
Number of replies: 0

Дирекция "Електронно обучение и информационни ресурси" в Националния институт на правосъдието Ви кани да се присъедините към уебинар "Нови положения при престъпленията против интелектуална собственост", който ще се проведе чрез платформата ZOOM на  18.04.2024 г. от 14:30 до 16:00 часа с преподавател Петър Петров, съдия в РС Димитровград

В обхвата му ще се разгледат въпроси свързани с промените в чл. 172а- чл. 174 от НК , въведени  с ДВ, бр. 53 от 2022 г. и с ДВ, бр. 67 от 2023 г., с акцент към последните. В тази връзка ще се обърне внимание на причините, предизвикали тези изменения, целта, която е била поставена от законодателят, съществото на самите промени. По необходимост ще се споменат и измененията в релевантното гражданско законодателство, в частност- в ЗАПСП с ДВ, бр. 100 от 1.12.2023 г., в сила от 1.12.2023 г.

След прегледа на нормативната основа, пред аудиторията ще се посочат практическите проблеми, които биха възникнали при разследване и решаване на дела, с предмет престъпления против интелектуална собственост, наложени към текущото състояние на релевантната технологична екосистема- интернет, споделяне на съдържание в него, изкуствен интелект.

Заявките за участие може да подавате чрез системата ИСУПО на адрес https://isupo.nij.bg, събитие ID № 4214.  

Заповядайте!