Онлайн семинар за защита на финансовите инвестиции в рамките на ЕС

Онлайн семинар за защита на финансовите инвестиции в рамките на ЕС

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

На 06 – 07 юли 2023 г. Академията по европейско право (ERA) организира международен онлайн семинар на тема “Правна уредба на защитата на инвестициите в рамките на ЕС”.

Обучението е част от проект на ERA, целящ да повиши осведомеността относно законодателната рамка на ЕС в областта на трансграничната защита на инвестициите между страни членки на ЕС. Проектът е финансиран от ГД “Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари” на ЕК. Освен НИП, партньори на ERA по проекта са още Центърът за съдебно обучение на Нидерландия (SSR), Националният институт на магистратурата на Румъния и Националният офис на съдебната власт на Унгария.

Работният език е английски. За участие могат да кандидатстват български съдии и съдебни помощници, работещи по граждански, търговски и административни дела.

Като част от подготовката за участие в онлайн семинара, одобрените участници ще трябва да преминат самообучителен дистанционен курс в периода 12 юни – 02 юли 2023г., състоящ се от 3 модула и 3 кратки видеа. Материалите ще бъдат достъпни на специално създадена за целта електронна платформа.

Срокът за заявяване на участие е до 17 май 2023 г. чрез регистрация в График на предстоящите обучения в системата ИСУПО, ИД на събитието – 3766.

Лице за контакт: Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, НИП – тел: 02 9359 120, ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg