Покана за участие в онлайн обучения по английски език във виртуална класна стая за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност

Покана за участие в онлайн обучения по английски език във виртуална класна стая за магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност

от Емил Георгиев -
Number of replies: 0

В изпълнение на проект “НИП – модерна институция за съдебно обучение“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, Националният институт на правосъдието предоставя възможност за заявяване за участие в онлайн обучения по английски език в групова форма във виртуална класна стая. 

 

Предлаганите обучения са:

• Онлайн езикови курсове във виртуална класна стая по общ английски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 60 учебни часа;

• Онлайн езикови курсове във виртуална класна стая по общ английски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 60 учебни часа;.

 
Заявяването на участие може да се извърши чрез системата за администриране на събития ИСУПО на адрес https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=738 съгласно приложената допълнителна информация.

Крайният срок за заявяване на участие е 15 април 2022 г. включително.

 

Изпълнител на дейността е „АСАП“ ЕООД.

 

Лица за контакт от НИП:

Емил Георгиев – младши експерт, НИП; 

имейл: e.georgiev@nij.bg

тел. 02 9359 103

 

Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; 

имейл: k.tzakova@nij.bg

тел. 02 9359 152