До 23:55 може да подадете заявка за уебинар "Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект..."

 
Снимка на Зина Филчева
До 23:55 може да подадете заявка за уебинар "Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект..."
от Зина Филчева - вторник, 6 април 2021, 16:00
 

Уебинарът ще се проведе на 20.04.2021 г. предиобед. 

Заповядайте, ще бъде интересно и полезно!