ЕО "Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект"

 
Снимка на Зина Филчева
ЕО "Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект"
от Зина Филчева - вторник, 30 март 2021, 12:06
 

Очакваме да заявите интереса си към уебинара по темата! Заявката е отворена за попълване в ИСУПО до 6 април 2021 г. в 00:00 часа!

Очакват Ви интересни обсъждания на казуси от практиката.

Уебинарът ще се проведе на 20.04.2021 г. от 10 до 12 часа в Портала за ЕО на НИП.

Заповядайте!