Националният институт на правосъдието организира уебинар на тема „Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект, съобразно ЕКПЧ, КПХУ и правото на ЕС“

 
Снимка на Зина Филчева
Националният институт на правосъдието организира уебинар на тема „Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект, съобразно ЕКПЧ, КПХУ и правото на ЕС“
от Зина Филчева - понеделник, 22 март 2021, 15:33
 

Уебинарът цели да запознае участниците с новостите в уредбата на правата на хората с увреждания в гражданскоправен аспект на европейско ниво и разискване на наболели проблеми при разглеждането на казуси, засягащи правата на хората с увреждания.
Уебинарът ще се проведе във времевия диапазон 10:00 - 12:00 часа на 20.04.2020 г. и негов модератор ще бъде съдия Галя Вълкова от Софийския градски съд.

При интерес е необходимо да подадете заявка в Системата за управление на обучителния процес на адрес: www.isupo.nij.bg.

Заявката е отворена до 5.04.2021 г.