Предложения за усъвършенстване на модела на задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии

Предложения за усъвършенстване на модела на задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии

от Янислава Георгиева Андреева -
Number of replies: 0

Представяме на вниманието Ви предложенията на Националния институт на правосъдието за усъвършенстване на модела на задължително първоначално обучение, които бяха обсъдени на организираната на 7 – 8.12.2023 г. публична дискусия под патронажа на председателя на Управителния съвет на НИП, съдия Галина Захарова, на тема „Усъвършенстване на модела на задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии“.

Очакваме Вашите коментари, становища и  предложения в дискусионния форум „Знанието е отговорност“ (тук) до края на м. януари 2024 г. или на електронен адрес:nij@nij.bg.