Покана за участие в онлайн тематична сесия „Практически аспекти при използване на електронните ресурси в платформата за електронно обучение на НИП“

Покана за участие в онлайн тематична сесия „Практически аспекти при използване на електронните ресурси в платформата за електронно обучение на НИП“

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

В периода 1 – 8.11.2022 г. Националният институт на правосъдието организира тематична онлайн сесия „Практически аспекти при използване на електронните ресурси в платформата за електронно обучение на НИП“.

Целева група на сесията са настоящи и потенциални преподаватели на Института и представители на професионалната общност, които биха искали да повишат своите умения за представяне на учебно съдържание в електронна среда.

Преподавател е г-жа Илка Зафирова – експерт със сериозен опит в различни проекти, свързани с разработването на електронни ресурси, насочени към работа в електронна среда.

При провеждането на сесията ще бъдат разгледани най-новите и добри практики при представянето на различни типове съдържание в Портала за електронно обучение на НИП. Участниците ще имат възможност да придобият впечатления за различни начини на представяне на електронно учебно съдържание и ще могат да направят свои изводи за начина на работа и подходящите ресурси за представяне на типовете съдържание. 

Учебният план предвижда асинхронна работа в Портала за електронно обучение (форум за въпроси, видео и текстови материали) и провеждане на виртуална класна стая през платформата Zoom.

Заявки за участие се подават до 12:30 ч. на 28.10.2022 г. през системата ИСУПО – събитие с иднетификационен номер 3184.

Лице за контакт: Янислава Андреева, програмен ръководител, съобщения през Портала за електронно обучение на НИП, ел. поща: y.andreeva@nij.bg или тел. 02 9359 162.