Уебинар "Пазарни злоупотреби с финансови инструменти"

Уебинар "Пазарни злоупотреби с финансови инструменти"

от Зина Филчева -
Number of replies: 0

 

Интересувате се какво представлява злоупотребата с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара? И какви мерки законът предвижда за предотвратяването на пазарните злоупотреби, осигуряването на своевременно и пълно разкриване на информация на инвеститорите и създаване на условия за развитието на справедлив, прозрачен и ефективен пазар на финансови инструменти, с цел повишаване на общественото доверие в пазара на финансови инструменти?

Заповядайте на откриващия цикъл от обучения, свързани с тези теми, уебинар "Пазарни злоупотреби с финансови инструменти", който НИП предлага на вниманието Ви на 30.11.2023 г. в 14:00 часа!

Преподавателят, г-жа Венелина Томова е юрист с дългогодишен опит в областта на капиталовите пазари, натрупан както в институции от публичния сектор като служител на Комисията за финансов надзор, така и в частния сектор като ръководител на функцията по нормативно съответствие. Тя ще повдигне завесата над ключовите концепции, свързани с пазарните злоупотреби с финансови инструменти, като най-интересните дискусионни въпроси от уебинара ще прераснат в електронно обучение през учебната 2024 година!

Заповядайте! Заявки може да подавате тук до 12:00 часа на 20.11.2023 г.