ЕО "Разследване на измами, свързани с ДДС"

ЕО "Разследване на измами, свързани с ДДС"

от Зина Филчева -
Number of replies: 0

Националният институт на правосъдието кани за участие всички заинтересовани прокурори, прокурорски помощници, следователи, разследващи полицаи и вещи лица в електронното обучение "Разследване на измами, свързани с ДДС". Периодът на провеждане на обучението е 21 - 30.06.2021 г. в Портал за елетронно обучение на Националния институт на правосъдието. 

Обучението включва теоретична и практическа част. Практическата част ще Ви улесни в прилагането на теоретичните знания по отношение на действията на НАП по реда на чл.205 НПК и необходимостта от предварителна проверка на установените факти в уведомлението на НАП, както и в уменията за образуване на производство и правна квалификация на деянието с оглед осъществяване на ръководството и надзора на същото. 

Заявяването за участие е чрез платформата ИСУПО, на адрес https://isupo.nij.bg/.

Координатор на обучението: Г-жа Лилия Иванова, l.ivanova@nij.bg, тел. (02) 9359 235