Нови обучения

Нови обучения

от Зина Филчева -
Number of replies: 0

Националният институт на правосъдието Ви кани да вземете участие  в следните електронни дистанционни обучения: 

1) "Експертизи в делбеното производство", с период на провеждане 15.03 - 29.03.2021 г. с преподавател съдия Светлана Калинова.

Координатор на обучението - Зина Филчева; 

2) „Непълноти и грешки в кадастралната карта. Искът по чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър“ с период на провеждане 22.03 - 12.04. 2021 г.  с преподавател съдия Камелия Маринова.

Координатор на обучението - Лилия Иванова;

3) Уебинар на тема "Правата на хората с увреждания в гражданскоправен аспект, съобразно ЕКПЧ, КПХУ и правото на ЕС", който ще  се проведе на 20.04.2021 г. от 10:00 до 12:00 часа

Координатор на обучението - Зина Филчева.

Участие може да заявите в Информационната система за управление на процеса на обучение (ИСУПО), в която следва да сте регистриран потребител и да попълните заявка за участие.