Набират се заявки за електронно дистанционно обучение "Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти"

Набират се заявки за електронно дистанционно обучение "Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти"

от Светла Тодорова -
Number of replies: 0

В пероида 22.03-22.04.2021 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение "Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти".

Преподаватели в обучението ще бъдат Галя Вълкова - съдия, Софийски районен съд и доц. Павлина Петкова - преподавател по клинична и консултативна психология към  Катедра по психология, ВСУ “Черноризец Храбър”. 

Организатор на обучението: Светла Тодорова - тел. 02 9359 104; е-поща: todorova@nij.bg

Заявките за участие се подават в срок до 14.03.2021 година.

За да заявите участието си в обучението, трябва да имате регистрация в новата система за управление на обучителния процес на НИП на адрес https://isupo.nij.bg.