Покана за участие в присъствено обучение "Дискусионни въпроси и практически проблеми при защита на собствеността срещу неоснователни въздействия"

Покана за участие в присъствено обучение "Дискусионни въпроси и практически проблеми при защита на собствеността срещу неоснователни въздействия"

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

На 1 декември 2021 г. в гр. София, Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение "Дискусионни въпроси и практически проблеми при защита на собствеността срещу неоснователни въздействия".

Обучението е част от комбинирана обучителна форма и е насочено към съдии от граждански отделения, съдебни помощници и други представители на професионалната общност, които работят по дела в областта на гражданското и търговското право.

Концепцията за провеждането на комбинираната форма, учебните планове и материалите са разработени от съдия Светлана Калинова от Върховния касационен съд.

Желаещите да се включат в присъственото обучение, които не участват в дистанционното обучение "Защита на собствеността по реда на чл.109 от ЗС", провеждащо се в периода 4 – 26.10.2021 г., могат да получат достъп до материалите от него при проявен интерес.

 

Дейността се осъществява в рамките на проект "Правосъдие през 21. век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители", по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

При проявен интерес е необходимо да се запознаете с практическата информация за условията за участие и мястото на провеждане.

Заявка за участие можете да подадете в срок до 24.11.2021 г.

 

Съгласно заповед № РД-01-861/21.10.2021 г. на министъра на здравеопазването провеждане на присъствени мероприятия на закрито може да се осъществи само при условие, че всеки участник разполага с:

а) цифров COVID сертификат за преболедуване и аналогичен на него документ за преболедуване, валиден от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест за COVID-19;

б) цифров COVID сертификат за завършен ваксинационeн курс с еднодозова ваксина – от датата на поставяне на ваксината, с двудозова ваксина – от датата на поставянето на втората доза от ваксината или за незавършен ваксинационен курс с двудозова ваксина - за срок до 30 дни от датата на поставянето на първата доза от ваксината;

в) отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието).

 

В зависимост от развитието на епидемичната обстановка присъственото обучение "Дискусионни въпроси и практически проблеми при защита на собствеността срещу неоснователни въздействия" може да бъде проведено на 2.12.2021 г. като уебинар при спазване на посочения в учебния план график. 

 

Лице за контакт: Димитър Митев - тел. 02 9359 163; е-поща: d.mitev@nij.bg

Attachment Детайли на събитие при заявяване ИСУПО.jpg