Покана за участие в обучения на административноправна тематика

Покана за участие в обучения на административноправна тематика

от Светла Тодорова -
Number of replies: 0
През месец ноември 2021 година можете да се включите в следните обучения, които са дистанционни и се провеждат през Портала за електронно обучение на НИП:

1. „Право на околната среда“, с период на провеждане 22 ноември – 12 декември 2021 г., предназначено за лица по чл. 249 ЗСВ. Преподавател в обучението е съдия Сибила Симеонова, Върховен административен съд.

Организатор на обучението: Светла Тодорова, програмен координатор - тел. 02 9359 104; е-поща: todorova@nij.bg

Заявките за участие се подават на адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=459 в срок до 15.11.2021 година

2. Уебинар „Искови производства, разглеждани по АПК. Допустимост, фактически състави, проблеми в правоприлагането“, който ще се проведе на 23 ноември 2021 г. Уебинарът е предназначен за административни съдии и прокурори. Преподавател в обучението е съдия Таня Куцарова, Върховен административен съд.

Организатор на обучението: Светла Тодорова, програмен координатор - тел. 02 9359 104; е-поща: todorova@nij.bg

Заявките за участие се подават на адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=389

в срок до 15.11.2021 година.

За да заявите участието си в обученията, трябва да имате регистрация в новата система за управление на обучителния процес на НИП на адрес https://isupo.nij.bg.