Отворена e заявка за участие в дистанционно обучение на тема "Установяване употребата на алкохол и наркотични вещества при водачи на МПС"

Отворена e заявка за участие в дистанционно обучение на тема "Установяване употребата на алкохол и наркотични вещества при водачи на МПС"

от Лилия Иванова -
Number of replies: 0

В периода 04-18.04.2022 г. Националният институт на правосъдието ще проведе електронно дистанционно обучение на тема "Установяване употребата на алкохол и наркотични вещества при водачи на МПС", предназначено за магистрати, съдебни служители, др. лица по чл. 249 от ЗСВ и разследващи органи, съгласно НПК.

Обучението е базирано на протокола, предвиден по Наредба №1/2017 г. за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества и техни аналози. Целта на курса е да предостави основни познания, свързани с установяването на употребата на алкохол и наркотични вещества от водачи на МПС, процедурата по предварителното изследване и лабораторния анализ на биологични проби. Разглежда се принципа на използваните у нас технически средства и тестове, като се коментират източниците на грешки в практиката. Обръща се внимание на интерпретацията на лабораторните резултати за кръв и урина. Разглеждат се най-често срещаните казуси, свързани с този вид експертиза.

Към всеки модул ще има форум за обсъждане на поставените въпроси и казуси и успоредно, през цялото време на обучението ще функционира Дискусионен форум, където участниците ще могат да поставят свои въпроси и/или споделят собствени казуси.

Лицата, които проявяват интерес към обучението, могат да заявят участие в срок до 29.03.2022 г. чрез попълване на заявка в системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=676