Отворена заявка за участие в ЕО „Изпълнител на завещание и управител на наследство“

Отворена заявка за участие в ЕО „Изпълнител на завещание и управител на наследство“

от Светла Тодорова -
Number of replies: 0

В периода 10-20.05.2022 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Изпълнител на завещание и управител на наследство“, което е насочено към съдии, съдебни помощници и други лица по чл. 249 ЗСВ с професионален интерес по темата. 

Обучението е предназначено за разглеждане на различни практически аспекти, свързани с фигурите „Изпълнител на завещание“ и „Управител на наследство“. Акцентът е поставен върху преодоляване на практическите предизвикателства с оглед недостатъчно пълната уредба, касаеща изпълнителя на завещание и управителя на наследство. Целта на обучението е да повиши практическите умения за решаване на въпроси по приложението на чл. 45 и чл. 59 ЗН.

В хода на обучението е предвидена работа с лекционен материал и дискусия във форум.

Преподавател в обучението ще бъде Валери Събев, съдия в Районен съд Несебър. 

Заявките за участие се подават в срок до 08.05.2022 г. на следния линк: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=751

За да заявите своето участие в обучението, е необходимо да имате регистрация в ИСУПО.

Организатор на обучението: Светла Тодорова, тел. (02) 9359104; е-поща: todorova@nij.bg