Покана за участие в уебинар „Искове за собственост при твърдения или възражения за грешка или непълнота в кадастралната карта за имоти в урбанизирана територия и извън нея, реституирани по ЗСПЗЗ“

Покана за участие в уебинар „Искове за собственост при твърдения или възражения за грешка или непълнота в кадастралната карта за имоти в урбанизирана територия и извън нея, реституирани по ЗСПЗЗ“

от Валентина Караганова -
Number of replies: 0

На 17 юни 2022 г. (петък), от 09:30 до 12:15 ч., през платформата Zoom ще се проведе уебинар на тема „ Искове за собственост при твърдения или възражения за грешка или непълнота в кадастралната карта за имоти в урбанизирана територия и извън нея, реституирани по ЗСПЗЗ“.

Той е насочен към съдии от районите и окръжни съдилища, разглеждащи искове за собственост и има за цел да се повишат знанията и уменията за разрешаване на такива спорове, които след реституцията по ЗСПЗЗ не са малко. 

Учебният план е разработен от Бонка Дечева, съдия във Върховен касационен съд и включва следните въпроси: 

-          Видове искове, в които може грешката или непълнотата в плана, респективно в КК  да е предмет на спора. 

-          Активната материално правна легитимация на собствениците по реституция в хипотезите на чл. 14, ал.1 т. 1, т.2 и т.3 ЗСПЗЗ и по чл. 10, ал.7 ЗСПЗЗ.

-          Отстраняване на непълнота в кадастралния план или КК на имоти в урбанизираната територия.

-          Отстраняване на грешка или непълнота в планът за новообразуваните имоти /ПНИ/.

-          Разрешаването на спорове за собственост с предмет земеделски земи - разграничения между различни хипотези.

-          Последици от предявяване на иска преди приключване на реституционната процедура. 

Заявка за участие в уебинара можете да подадете в срок до 13.06.2022 г, през системата ИСУПО на адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=780

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom. Линкът за включване в събитието ще бъде достъпен за заявилите участие в Портала за електронно обучение на НИП.

Лице за контакт: Валентина Караганова – тел.02 9359 123; е-поща: v.karaganova@nij.bg

Очакваме Ви!