Покана за участие в електронно дистанционно обучение на тема "Участие на хора с увреждания в съдебни производства и възможни решения за гарантиране ефективното упражняване правата им в тях"

Покана за участие в електронно дистанционно обучение на тема "Участие на хора с увреждания в съдебни производства и възможни решения за гарантиране ефективното упражняване правата им в тях"

от Лилия Иванова -
Number of replies: 0

В периода 20-28 юни 2022 г. НИП организира електронно дистанционно обучение на тема "Участие на хора с увреждания в съдебни производства и възможни решения за гарантиране ефективното упражняване правата им в тях", предназначено за съдии и съдебни служители.

Целта на обучението е да очертае правната рамка и да предостави практически насоки за работа с лица с психични разстройства и интелектуални затруднения. Фокусът на темата са хората - участници в съдебното производство, които имат когнитивни проблеми, тъй като непосредствената работа с тях е голямо предизвикателство за съдиите и съдебните служители.

Учебният план е разработен от Цветомира Велчева - съдия в РС Ловеч и Калина Иванова - социален работник във Фондация „Глобална инициатива в психиатрията”

Заявка за участие можете да подадете в срок до 15.06.2022 г, през системата ИСУПО на адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=844

Лице за контакт: Лилия Иванова – тел.02 9359 104; е-поща: l.ivanova@nij.bg

Очакваме Ви!