Покана за участие в обучение в електронна дистанционна форма „Производства по исковете за оспорване и за установяване на произход от баща“

Покана за участие в обучение в електронна дистанционна форма „Производства по исковете за оспорване и за установяване на произход от баща“

by Валентина Караганова -
Number of replies: 0

В периода 27 септември – 07 октомври 2022 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Производства по исковете за оспорване и за установяване на произход  от баща“.

В обхвата на същото ще се разгледат двата най-често срещани в практиката иска, свързани с произхода - за оспорване и съответно установяване на бащинство, които се разглеждат в рамките на специалното гражданско производство – чл. 331 - чл. 335 от Гражданско-процесуалния кодекс. Преподавател в обучението е д-р Михаил Малчев, съдия в Районен съд, гр. Дупница, командирован в Софийски градски съд.

Обучението е насочен към съдии, съдебни помощници и др. лица по чл. 249 от ЗСВ с професионален интерес към темата, както и към адвокати.

Заявки за участие се подават в срок до 19.09.2022 г., през системата ИСУПО на адрес:  https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=961

За да заявят  участие в обучението, кандидатите трябва да имат регистрация в системата за управление на обучителния процес на НИП на адрес: https://isupo.nij.bg.

Лице за контакт: Валентина Караганова – тел.02 9359 123; е-поща: v.karaganova@nij.bg