Покана за участие в обученията „Работа в екип” и „Стресоустойчивост”, които ще се проведат в електронна дистанционна форма с преподавател съдия Росица Тончева

Покана за участие в обученията „Работа в екип” и „Стресоустойчивост”, които ще се проведат в електронна дистанционна форма с преподавател съдия Росица Тончева

от Лилия Иванова -
Number of replies: 0

В серия от обучения, НИП представя специализирани теми в областта на мениджмънта с поглед към организационната среда в органите на съдебната власт и индивидуалните модели за влияние върху организационните процеси.

В уебинара „Работа в екип“(18.10.2022 г.), съдия Тончева ще предложи една комплексна гледна точка за груповото поведение и загубата на индивидуалност, как и защо се създават работни екипи, каква е ролята на кръговете по качество в тях, как се провокира творчество в екипната работа, има ли място самоуправлението в мениджмънта на екипа, как се решават груповите етични дилеми.

В „Стресоустойчивост” (21-27.11.2022 г.) ще се разискват източниците на стрес в служебното ежедневие, последиците. Ще се представят взаимовръзките „стрес-изтощение“ и „стрес-без дистрес“. Предвидена е виртуална класна стая, в която ще се обобщят резултатите от самообучителните и дискусионни ресурси.

Заявки за участие се подават през системата ИСУПО на следните адреси:

„Работа в екип” - https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=995

„Стресоустойчивост” - https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1001

Обученията са предназначени за всички представители на целевата група по чл.249 от ЗСВ.