Публикуван самообучителен ресурс "Самообучителни материали за преподаватели за работа с Портала за е-обучение", 01.01.2023 – 31.12.2024

Публикуван самообучителен ресурс "Самообучителни материали за преподаватели за работа с Портала за е-обучение", 01.01.2023 – 31.12.2024

by Светла Тодорова -
Number of replies: 0

Уважаеми потребители на Портала за е-обучение на НИП,

Публикуван е самообучителен ресурс "Самообучителни материали за преподаватели за работа с Портала за е-обучение", включващ учебни материали, които разглеждат начина на работа и методическата употреба на различните функции в платформата за е-обучение на НИП (Moodle 3.11). Материалите са организирани в две стъпки: видеофилм за общо запознаване с разглежданата функционалност и текстов файл с детайлно описание на стъпките при създаването учебен материал с разглежданата функционалност. Работата с предоставените ресурси ще допринесе за повишаване на дигиталната компетентност на всеки заинтересован.

Материалите са насочени към представителите на целевата група, които проявяват интерес към използване на електронните методи в съдебното обучение.

Курсът е отворен за самостоятелно записване за представителите на целевата група на Националния институт на правосъдието на адрес https://e-learning.nij.bg/course/view.php?id=1246 и ще бъде наличен за ползване в периода 01.01.2023 – 31.12.2024 г.

При необходимост от съдействие можете да се обърнете към г-жа Светла Тодорова, todorova@nij.bg или чрез съобщение през Портала за ЕО на НИП.