Електронни обучения през м. февруари 2020 г.

 
Picture of Зина Филчева
Електронни обучения през м. февруари 2020 г.
by Зина Филчева - Thursday, 9 January 2020, 12:01 PM
 

Уважаеми колеги,

На 4.02. 2020 г. стартират електронните обучения "Въведение във философията на възстановителното правосъдие: принципи, практики и приложение в наказателно производство и гражданскоправен контекст" и "Практиката на ВКС при отрицателни установителни искове".

За който от Вас проявява интерес към темите и не е успял да се запише в обученията миналата учебна година, екип "Елекронно обучение" осигурява повторното им провеждане. Записването става по познатия начин чрез електронна заявка.

Очакваме Ви с удоволствие! Успешна и ползотворна нова година! 

Екип "Електронно обучение"