Възможности за електронни обучения през м. март 2020 г.

Възможности за електронни обучения през м. март 2020 г.

от Зина Филчева -
Number of replies: 0

Уважаеми колеги,

На 2.03.2020 г. стартира електронно обучение "Особености на делбеното производство, свързани с предмета и страните". Преподавател е съдия Светлана Калинова от Върховния касационен съд. Продължителността на обучението е до 31.03.2020 г.

На 13.03.2020 г. в пространството на настоящата платформа ще се проведе уебинар на тема "Изкуственият интелект в правораздаването" с лектори съдия Ангелина Лазарова от Апелативен съд - гр. Варна и гл.асистент Мариана Тодорова, футуролог от Института по философия и социология на БАН. Уебинарът е с продължителност един час и изисква постоянна връзка с Интернет и слушалки. 

От 16 до 25.03.2020 г. дирекция "Електронно обучение и информационни ресурси" предлага на вниманието Ви и уебинар на тема "Вербална и невербална комуникация", който ще проведе съдия Росица Тончева от Апелативен съд - гр. Варна. За участие в уебинара се изисква постоянна връзка с Интернет, слушалки и микрофон. 

Заявяването за участие в предложените обучения става по познатия начин чрез електронна заявка.

Очакваме Ви! 

Екип "Електронно обучение"