Онлайн курс по юридически английски език

Онлайн курс по юридически английски език

by Янислава Андреева -
Number of replies: 0
Представяме на вниманието на съдиите, прокурорите, следователите, съдебните служители и другите представители на професионалната общност, които имат интерес към поддържане и повишаване на езиковата си подготовка по английски език, онлайн курс за самообучение, покриващ нива В1-В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.
 
Учебното съдържание е с продължителност от 50 астрономически часа, като 50% от съдържанието представлява изпълнение на интерактивни задачи. След всяка тема на обучение се прилага въпросник за тестване на нивото на самоподготовка.
 
Съдържанието на курса обхваща 15 области от правото, като е включена и терминология от правото на ЕС.
 
Достъп до курса имат всички потребители с профил в Портала за електронно обучение на НИП. Необходимо е след влизане в своя профил потребителят да избере категория "Обучения" от началната страница на Портала - https://e-learning.nij.bg/course/index.php?categoryid=17. В този раздел се намират всички активни дистанционни обучения, подредени по азбучен ред. Обучението по английски език е отворено за самозаписване и е достъпно след избиране на активната връзка "Курс по юридически английски език ниво В1-В2" и бутон "Запиши".
 
Лице за контакт от НИП във връзка с обучението: Янислава Андреева – y.andreeva@nij.bg.