ЕО "Съдебна практика във връзка със Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица"

ЕО "Съдебна практика във връзка със Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица"

от Зина Филчева -
Number of replies: 0

Дирекция "Електронно обучение и информационни ресурси" набира кандидати за горепосоченото обучение до 28 март, включително. Целевата група на обучението включва административни съдии и съдебните им помощници, прокурори, разглеждащи административни дела и районни съдии. 

Поканени за участие са и всички останали лица по чл.249 ЗСВ, със засилен интерес към материята.

Заповядайте!