Здравейте, уважаеми потребители на Портала за ЕО на НИП

Здравейте, уважаеми потребители на Портала за ЕО на НИП

от Зина Филчева -
Number of replies: 0

Искам да Ви уверя, че в тези тревожни за всички ни времена, електронното обучение  на Националния институт на правосъдието не е спряло организирането на обучения и набирането на кандидати за предложените теми.

За предлаганите обучения може да се информирате от началната страница на този портал, рубрика Обучения или на  сайта на НИП на адрес www.nij.bg, рубрика График на обученията.

За месец април предложенията са:

01.04. - 30.04.2020 г. "Съдебна практика по ЗКПО и ЗДДФЛ" с координатор Зина Филчева,  като обучението е предназначено за административни съдии, съдебни помощници и прокурори, участващи в разглеждането на административни дела; 

27.04. - 26.05.2020 г. "Работа с текстове в съдебната система" с координатор Светла Тодорова

27.04 - 24.05.2020 г. "Наказателноправни аспекти на домашното насилие" с коордиатор Валентина Караганова

Пазете се и бъдете здрави!

Екип "Електронно обучение"