Обучения, отворени за заявяване

Обучения, отворени за заявяване

от Валентина Караганова -
Number of replies: 0

Националният институт на правосъдието предлага на Вашето внимание следните електронни дистанционни обучения:

1."Специфики при изследването на електронни пощи и фишинг атаки", с  период на провеждане 16-21.03.2021 г., предназначено за съдии, прокурори и следователи. Преподавател ще бъде д-р Александър Кирков,  експерт по киберсигурност и преподавател в УНИБИТ.  Организатор на обучението: Валентина Караганова - тел. 02 9359 123; е-поща: v. karaganova@nij.bg

Заявките за участие се подават в срок до 12.03.2021 година.

2. "Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти", с период на провеждане 22.03 - 22.04.2021 г., предназначено за съдии от районно и окръжно ниво, които разглеждат граждански дела и съдебни помощници. Преподаватели ще бъдат Галя Вълкова - съдия, Софийски районен съд; доц. Павлина Петкова - преподавател по клинична и консултативна психология към  Катедра по психология, ВСУ “Черноризец Храбър”. Организатор на обучението: Светла Тодорова - тел. 02 9359 104; е-поща: todorova@nij.bg

Заявките за участие се подават в срок до 10.03.2021 година.

За да заявите участието си в обученията, трябва да имате регистрация в новата система за управление на обучителния процес на НИП на адрес https://isupo.nij.bg.