Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на НИП

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на НИП

by Зина Филчева -
Number of replies: 0

Дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси“ предлага на Вашето внимание обучение на тема  „Значение на Брекзит за приложението на източниците на МЧП от българските съдилища“.

Обучението е с период на провеждане 26.04 – 17.05.2021 г. и с преподавател доц. Васил Пандов , СУ „Св. Кл. Охридски“.

Темата въвежда в проблемите на международното частно право, предвид отделянето на една национална държава от европейското семейство и набелязва възникващите от това проблеми.

Заявяването става в Системата за управление на обучителния процес на адрес https://isupo.nij.bg/, а самото обучение се осъществява по познатия Ви начин в Портала за ЕО на НИП.

Заповядайте!