Набират се заявки за участие в електронно дистанционно обучение „Развитие на комуникативни умения. Съдебна власт и медии“

Набират се заявки за участие в електронно дистанционно обучение „Развитие на комуникативни умения. Съдебна власт и медии“

by Валентина Караганова -
Number of replies: 0

 В периода 19 - 31.07.2021 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Развитие на комуникативни умения. Съдебна власт и медии“, което е дистанционна част от комбинирано обучение.

Преподаватели в обучението ще бъдат Борислава Радоева, началник отдел „Информационно обслужване, статистика и информационни технологии“, Апелативен съд, София и Елена Бангиева, експерт “Връзки с обществеността”.

В хода на обучението е предвидена работа с лекционни материали, дискусии във форум и онлайн обсъждания във виртуална класна стая, провеждана в реално време.

Допълнителна информация за планираните дейности можете да откриете в прикачения флайер на събитието. 

Заявките за участие се подават в срок до 12.07.2021 година.

За да заявите участието си в обучението, трябва да имате регистрация в новата система за управление на обучителния процес на НИП на адрес https://isupo.nij.bg.

Организатор на обучението: Валентина Караганова - тел. (02) 9359 123; е-поща: v. karaganova@nij.bg