Обучения, отворени за заявяване

Обучения, отворени за заявяване

от Валентина Караганова -
Number of replies: 0

Националният институт на правосъдието предлага на Вашето внимание следните електронни дистанционни обучения:

1. „Трафик на хора при фактически и правни усложнения - II част“, с период на провеждане 19 октомври – 10 ноември 2021 г., предназначено за съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници. Преподаватели ще бъдат доц. д-р Ива Пушкарова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и Гергана Кюркчийска, прокурор в Районна прокуратура Враца, командирована в Софийска градска прокуратура.

Организатор на обучението: Валентина Караганова - тел. 02 9359 123; е-поща: v. karaganova@nij.bg

Заявките за участие се подават в срок до 10.10.2021 година.

2. „Събиране, обработка и съхраняване на данни от електронни устройства. основни характеристики. Проблеми във връзка с чл. 8 от ЕКПЧ и със защитата на личните данни", с период на провеждане 27 октомври - 14 ноември 2021 г., предназначено за съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници. Преподаватели ще бъдат съдия Лада Паунова,  председател на 3-то наказателно отделение, ВКС, Николай Ангелов, съдия в Административен съд, София и д-р Александър Кирков, преподавател и ръководител на Научноизследователска лаборатория по киберсигурност - УниБИТ.

Организатор на обучението: Валентина Караганова - тел. 02 9359 123; е-поща: v. karaganova@nij.bg

Заявките за участие се подават в срок до 20.10.2021 година, включително.

3. Уебинар „Възстановителното изследване, като иновативен подход за работа в досъдебно и съдебно производство“, който ще се проведе на 17 ноември 2021 г. от 10:00 ч., до 12:00 ч. Уебинарът е предназначен за съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници. Преподавател е г-жа Елена Евстатиева, член на Управителния съвет на сдружение „Пи Еф България – Общност за помирително правосъдие“ със седалище в град София.

Организатор на обучението: Валентина Караганова - тел. 02 9359 123; е-поща: v. karaganova@nij.bg

Заявките за участие се подават в срок до 10.11.2021 година, включително.

За да заявите участието си в обученията, трябва да имате регистрация в новата система за управление на обучителния процес на НИП на адрес https://isupo.nij.bg.