Покана за участие в обучителни сесии, посветени на интелектуалното право и търговските дружества

Покана за участие в обучителни сесии, посветени на интелектуалното право и търговските дружества

by Янислава Андреева -
Number of replies: 0

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение, 

От началото на месец ноември 2021 г. можете да се включите в дистанционните обучения, посветени на актуални теми от гражданското и административното право. 

Обученията са дистанционни и се провеждат през Портала за електронно обучение: 

1. Обучителна сесия "Актуални проблеми на интелектуалната собственост" с период на провеждане 1 - 15.11.2021 г. Преподаватели в обучението са съдия Татяна Жилова (Административен съд София-град) и доц. д-р Росен Карадимов (катедра "Гражданскоправни науки", Юридически факултет, СУ "Св. Климент Охридски". Обучението е насочено към съдии от районни, окръжни, административни, апелативни и върховни съдилища, съдебни помощници, държавни съдебни изпълнители, като наличие на места могат да се включат прокурори и следователи. 

Заявка за участие се подава на адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=433 в срок до 25.10.2021 г. 

Повече информация: НИП - Обучение (nij.bg).

2. Обучителна сесия "Търговски дружества: отговорност на управителя; напускане на членове" с период на провеждане 3 - 12.11.2021 г. Преподавател в обучението е съдия д-р Силвия Кръстева (Окръжен съд Плевен).Обучението е насочено към съдии, съдебни помощници, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания, прокурори. 

Заявка за участие се подава на адрес: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=431 в срок до 26.10.2021 г. 

Повече информация: НИП - Обучение (nij.bg)

В зависимост от епидемичната обстановка в страната ще бъдат проведени и присъствени обучения, свързани с посочените по-горе теми:

1. Присъствено обучение "Работилница по проблемите на правото на интелектуалната собственост: публично изпълнение на произведенията; реално използване на марка", 2.12.2021 г.

Заявка: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=434

Повече информация: НИП - Обучение (nij.bg)

2. Присъствено обучение "Правораздавателни проблеми в производствата по несъстоятелност: осребряване на имущество, приключване на производството", 9.12.2021 г.

Заявка: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=432

Повече информация: НИП - Обучение (nij.bg)

 

Приложено ще намерите кратко указание за подаване на заявка за участие в обучения, организирани от НИП. 

 

Лице за контакт: Янислава Андреева - програмен ръководител, y.andreeva@nij.bg или съобщение през Портала за ЕО. 

 

Attachment Подаване на заявка ИСУПО.jpg