Покана за участие в уебинар „Мерки за закрила на правото на интелектуална собственост, налагани от митническите органи“

Покана за участие в уебинар „Мерки за закрила на правото на интелектуална собственост, налагани от митническите органи“

by Валентина Караганова -
Number of replies: 0

На 31 март 2022 г. (четвъртък), от 11:00 до 13:00 ч., през платформата Zoom ще се проведе уебинар на тема „Мерки за закрила на правото на интелектуална собственост, налагани от митническите органи“. Ще бъдат представени понятия и проблеми от практиката, свързани с митническата защита на интелектуалната собственост.

Учебният план е разработен от съдия Татяна Жилова от Административен съд София-град и доц. д-р Росен Карадимов от Катедра „Гражданскоправни науки“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Уебинарът е насочен към съдии и съдебни помощници от административните и общите съдилища в страната.

Заявки за участие се подават в срок до 28.03.2022 г., през системата ИСУПО на адрес:

https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=702

Учебните материали и линкът към срещата в платформата ZOOM ще бъдат публикувани на страницата на уебинара в Портала за електронно обучение на НИП.

Събитието е третото от поредица уебинари, планирани за провеждане всеки последен четвъртък в три последователни месеца и посветени на различни акценти на правото на интелектуална собственост. Последният уебинар от планираната поредица ще се проведе на 28.04.2022 г. на тема „Европейският патент с единно действие“.

Лица за контакт:

Валентина Караганова – тел.02 9359 123; е-поща: v.karaganova@nij.bg.

Янислава Андреева - тел. 02 9359 162; е-поща: y.andrееva@nij.bg.