Покана за участие в обучение в електронна дистанционна форма "

Покана за участие в обучение в електронна дистанционна форма "

by Валентина Караганова -
Number of replies: 0

В периода 24 – 31 октомври 2022 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Медийният център на съда - нов модел за управление на публичните комуникации в подкрепа на модерния процес на правораздаване“.

Обучение е насочено към надграждане и усъвършенстване на комуникационни умения на експертите ВО, за мотивиране на ръководните кадри в съдилищата към разбиране и утвърждаване на нови модели за управление на публичната комуникация в подкрепа на модерния процес на правораздаване.

Методиката на провеждане на обучението е насочена към осигуряване на максимална практическа насоченост. Планират се дискусии във форум и провеждане на виртуална класна стая.

Обучението е предназначено за председатели на съдилища, съдии и експерти ВО.

Преподавател в обучението Елена Бангиева, експерт „Връзки с обществеността"

Заявки за участие се подават в срок до 19.10.2022 г., през системата ИСУПО на адрес:  

https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=1025

За да заявят  участие в обучението, кандидатите трябва да имат регистрация в системата за управление на обучителния процес на НИП на адрес: https://isupo.nij.bg.

Лице за контакт: Валентина Караганова – тел.02 9359 123; е-поща: v.karaganova@nij.bg