Електронни дистанционни обучения, организирани от НИП през м. март 2020 г.

Електронни дистанционни обучения, организирани от НИП през м. март 2020 г.

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

Националният институт на правосъдието организира електронни дистанционни обучения по тематики от областта на гражданското право, наказателното правосъдие и използването на съвременните технологии при правораздаването. Обученията ще се провеждат в електронни дистанционни формати в периода 2-31 март 2020 г.:

  1. "Особености на делбеното производство, свързани с предмета и страните", планирано за периода 2 – 31.03.2020 г. Преподавател е съдия от Върховния касационен съд. Обучението е съставено от 4 модула с продължителност от една седмица всеки.
  2. Уебинар "Изкуственият интелект в правораздаването", който ще се проведе на 13.03.2020 г. Преподавателският екип е съставен от съдия и представител на научните среди - експерт по развитие на професиите. За участие в обучението е необходимо свързване с интернет и възможност за приемане и излъчване на аудио и/или видео – тонколони/слушалки/микрофон - от устройството, през което ще се включите. Уебинарът се провежда по проект № BG05SFOP001-3.006-0001 "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
  3. "Изследване на алкохол и наркотични вещества при водачи на МПС: експертизи, проблеми и практика", планирано за периода 13.03. – 03.04.2020 г. Преподавателският екип е съставен от съдия, прокурор и експерт. Обучението е съставено от 3 модула.
  4. "Доказателства и доказателствени средства в наказателния процес - част втора", планирано за периода 16.03. – 03.04.2020 г. Обучението представлява надграждане на проведената първа част през 2019 г. Препоръчително е участниците да са завършили успешно "Доказателства и доказателствени средства в наказателния процес – първа част". Обучението се провежда по проект № BG05SFOP001-3.006-0001 "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
  5. "Вербална/невербална комуникация", планирано за периода 16 – 25.03.2020 г. В периода на обучението ще се проведе едночасов уебинар за дискусия с групата. Преподавател е съдия от апелативен съд, който ще представи правила и изисквания за успешно използване на езика в деловото общуване.

Заявки за участие в обученията можете да подадете тук. Сроковете на заявяване са посочени в графика на обученията.

Повече информация можете да получите от Портала за електронно обучение на НИП - https://e-learning.nij.bg/.