Обучения, отворени за заявяване

Обучения, отворени за заявяване

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на НИП, 

Информираме Ви, че имате възможност да подадете заявка за участие и да се включите в следните обучения в електронна среда, организирани през периода април - май 2020 г.:

1. "Съдебна практика по чл.67, ал.3 и чл.70 от НК", уебинар, 13.04.2020 г. от 14:30 до 16:30 ч., заявка за участие (тук);

2. "Развитие на комуникативни умения. Съдебна власт и медии", 15.04 - 8.05.2020 г. , заявка за участие (тук);

3. "Съдебна власт и общество - съвременно информиране" (работно заглавие "Комуникационни умения в съдебната система"), 21.04.2020 - 20.05.2020 , заявка за участие (тук);

4. "Развиване на компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на съдиите", 21.04 - 8.05.2020 г., заявка за участие (тук);

5. "Дисциплинарни правомощия на административните ръководители на съдилищата", 21.04 - 1.05.2020 г., заявка за участие (тук); 

6. "Наказателноправни аспекти на домашното насилие", 27.04 - 24.05.2020 г., заявка за участие (тук);

7. "Работа с текстове в съдебната система", 27.04 - 26.05.2020 г., заявка за участие (тук);

8. "Съвременните технологии в съдебната система", уебинар, 30.04.2020 г., 14:30 - 16:30 ч., заявка за участие (тук);

9. "Имуществени отношения между съпрузите. Нови моменти в правото на ЕС. Актуални проблеми, свързани със защита правата на децата и родителската отговорност. Производство по чл. 127 а СК", 1 - 29.05.2020 г., заявка за участие (тук);

10. "Длъжностно лице по защита на данните в органите на съдебната власт", 11.05.2020 - 31.05.2020 г., заявка за участие (тук);

11. "Доказателства в социалните мрежи. Криптовалута", 11.05.2020 - 04.06.2020 г., заявка за участие (тук).

Надяваме се, че темите са интересни за Вас! Очакваме Вашите заявки на посочените линкове. 

При необходимост от съдействие можете да се обръщате към посочените в категорията "Обучения" координатори или на адрес: y.andreeva@nij.bg.

Пожелаваме Ви здраве!