Информация за обучения на дирекция "Обучение на съдебната администрация"

Информация за обучения на дирекция "Обучение на съдебната администрация"

от Лилия Зарева -
Number of replies: 0

Уважаеми потребители на Портала за електронно обучение на НИП, 

Информираме Ви, че имате възможност да подадете заявка за участие и да се включите в следните обучения за съдебни служители в електронна среда, организирани през периода май - юли 2020 г.:


1. "Работа в служба"Архив" (за съдебни архивари от съдилищата), 12 май - 3 юни 2020 г., лице за контакт - Ралица Иванова, r.ivanova@nij.bg;


2. "Изграждане на ефективни умения за оценка и професионално поведение на съдебната администрация" (за служители от администрацията на съдилищата), 20 май - 10 юни 2020 г., лице за контакт - Лилия Димитрова-Зарева, l.zareva@nij.bg;


3. "Работа по търговски и фирмени дела. Дела по търговска несъстоятелност" (за деловодители, работещи с търговски и фирмени дела и дела по несъстоятелност), 26 май - 9 юни 2020 г., лице за контакт - Боряна Урманова-Григорова, grigorova@nij.bg;


4. "Актуални моменти при прилагането на Закона за обществените поръчки в съдебната система" (за служители на ръководни длъжности, главни счетоводители и др. служители, ангажирани с обществени поръчки), 16 - 30 юни 2020 г., лице за контакт - Габриела Бакалова, g.bakalova@nij.bg;


5. "Прилагане на Закона за достъп до обществена информация в съдебната система" (за служители от съдилищата от Софийски, Варненски и Великотърновски апелативни райони), 6 – 28 юли 2020 г., лице за контакт - Велин Турмаков, v.tourmakov@nij.bg;


6. "Административно деловодство" (за служители от административните съдилища), 8 - 24 юли 2020 г., лице за контакт - Габриела Бакалова, g.bakalova@nij.bg;


7. "Етично поведение на съдебния служител" (за служители от администрацията на съдилищата), 13 - 31 юли 2020 г., лице за контакт - Лилия Димитрова-Зарева, l.zareva@nij.bg;


8. "Съдебно сътрудничество по граждански дела" (за служители от администрацията на съдилищата), 20 юли – 7 август 2020 г., лице за контакт - Боряна Урманова-Григорова, grigorova@nij.bg


Надяваме се, че темите са интересни за Вас! Очакваме Вашите заявки на адрес:

 

http://nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=495

 

При необходимост от съдействие можете да се обръщате към посочените лица за контакт.

С уважение,
Екипът на дирекция „Обучение на съдебната администрация