Електронно обучение "Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти"

Електронно обучение "Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти"

от Зина Филчева -
Number of replies: 0

 

Националният институт на правосъдието предлага на Вашето внимание електронно дистанционно обучение на тема "Актуални въпроси по приложението на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти". 

Преподавател ще бъде съдия Камелия Маринова от Върховния касационен съд, а периодът на провеждане е 23.09 - 30.10. 2020 г.

Обучението е финансирано по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Заявка за участие може да попълните тук

Очакваме Ви в ползотворното и приятно обучение!