Все още са налични свободни места за участие в ЕО "Специфики при издаването и оспорването на административните актове по КСО"

Все още са налични свободни места за участие в ЕО "Специфики при издаването и оспорването на административните актове по КСО"

от Зина Филчева -
Number of replies: 0

В периода 26.10 – 16.11.2021 г. Националният институт на правосъдието ще проведе електронно дистаенционно  обучение на тема „Специфики при издаването и оспорването на административните актове по КСО”, предназначено за аудитория от съдии, съдебни помощници и съдебни служители от административните съдилища, както и всички заинтересовани лица по чл. 249 от ЗСВ.

Преподавател в обучението е Марияна Ширванян – съдия в Административен съд Варна.

На обучението ще бъдат разгледани проблемите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване, като ще бъдат засегнати, както тези, възникнали в прилагането на материалния закон, така и възникващите в процеса на правоприлагането.

Лицата, които проявяват интерес към обучението, могат да заявят участие в срок до 18.10.2021 г. чрез попълване на заявка в системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес: https://isupo.nij.bg

Лице за контакт: Зина Филчева, програмен координатор, телефон за контакт: 02 9359 001, ел. поща: z.filcheva@nij.bg

Обучението се организира по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.