Свободни места за електронно дистанционно обучение

 
Снимка на Зина Филчева
Свободни места за електронно дистанционно обучение
от Зина Филчева - понеделник, 10 януари 2022, 10:48
 

"Регламентацията на "правото на осигуряване" в международното право и в законодателството на ЕС", отворено за всички заинтересувани от темата. 

Преподавател е съдия Марияна Ширванян от Административен съд Варна, а продължителността му е от 25.01.2022 г. до 04.02.2022 г., като на 03.02.2022 г. се предвижда провеждане на виртуална класна стая.