ЕО "Европейско право за климата" 4-27.04.2022 г.

ЕО "Европейско право за климата" 4-27.04.2022 г.

от Светла Тодорова -
Number of replies: 0

Продължава подаването на заявки за електронно дистанционно обучение на тема "Европейско право за климата", с период на провеждане 04-27.04.2022 г.

Учебният план е разработен от Сибила Симеонова, съдия във Върховния административен съд. В хода на обучението е предвидена работа с лекционни материали и дискусии във форум.

Заявките за участие се подават в срок до 28.03.2022 г. на следния линк: https://isupo.nij.bg/#/forms/complete?id=674

За да заявите своето участие в обучението, е необходимо да имате регистрация в ИСУПО.

Организатор на обучението: Светла Тодорова, тел. (02) 9359104; е-поща: todorova@nij.bg