Актуално: НИП организира уебинар „Практически аспекти на дейността на бюрата за съдимост“

Актуално: НИП организира уебинар „Практически аспекти на дейността на бюрата за съдимост“

от Зина Филчева -
Number of replies: 0

Уебинарът „Практически аспекти на дейността на бюрата за съдимост“ (ИД 3806 в ИСУПО) ще се състои на 22 юни 2023 г., 11:00-13:00 ч. Целевата аудитория са служителите, работещи в бюрата за съдимост при районните съдилища и Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието, както и други лица по чл. 249, ал. 1, т. 3 ЗСВ, които проявяват професионален интерес към темата. Акценти ще бъдат поставени върху реабилитацията, работата със системата ЦАИС в т. ч. въвеждането и редактиране на бюлетини и др. Всеки участник може да посочи въпрос от практиката, който да бъде включен в дневния ред на обучението, достатъчно е да го впише в заявката си за участие в срок до 11 юни 2023 г.

За информация и контакт, г-жа Янислава Андреева - програмен ръководител в дирекция ЕОИР, тел. (02) 9359162, ел. поща y.andreeva@nij.bg

 

 

(Редактирано от Янислава Андреева - оригинала публикация петък, 26 май 2023, 12:04)