Обучение, предназначено за държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията

Обучение, предназначено за държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията

от Янислава Андреева -
Number of replies: 0

 

   

 

 

Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Последици на наследяването в изпълнителния процес“. Обучението ще се проведе през Портала за електронно обучение на Института в периода 1 – 30 юни 2020 г. и е предназначено за държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. 

Преподаватели: съдия Светлана Калинова от Върховния касационен съд и Виолина Георгиева – държавен съдебен изпълнител от Районен съд Варна.  

Обучението е планирано в изпълнение на дейност 3 „Обучителни дейности за развиване на професионалната компетентност и интегритет“ по проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители” по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Организатор на обучението: Зина Филчева - е-поща: z.filcheva@nij.bg.

Заявка за участие можете да подадете тук