Eлектронно обучение с трансграничен семинар на тема „Процесуални гаранции и права на жертвите в наказателното производство"

Eлектронно обучение с трансграничен семинар на тема „Процесуални гаранции и права на жертвите в наказателното производство"

от Корнелия Кирилова -
Number of replies: 0

Националният институт на правосъдието съвместно със Съвета на Европа организира обучение в смесена форма на тема „Процесуални гаранции и права на жертвите в наказателното производство”, което ще се проведе в периода 25.06 – 31.08.2020 г. по проекта „HELP в ЕС II” на Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на СЕ (програма HELP). Обучението е разработено въз основа на материали на програма HELP и осигурява преглед на основните процесуални права на обвиняемия и заподозрения в наказателното производство (с фокус върху относимите директиви на ЕС, насочени към обезпечаване правото на справедлив процес, и в частност - презумпцията за невиновност), както и правата на жертвите на престъпления (с акцент върху достъпа до правосъдие).

Лице за контакт: Корнелия Кирилова, програмен координатор, ел.поща: k.kirilova@nij.bg, тел. 02 9359 161

За повече подробности, вижте приложения файл.