Покана за електронни дистанционни обучения по наказателно право

Покана за електронни дистанционни обучения по наказателно право

от Зина Филчева -
Number of replies: 0

Представяме на Вашето внимание две електронни обучения, насочени преимуществено към развиване на практическите умения на прокурорите и следователите по следните теми:
1. „Престъпления против финансовата и данъчната системи“ с период на провеждане от 15 юни до 5 юли 2020 г., предназначено за следователи със стаж до 5 години и разследващи полицаи.
Преподаватели: Ваня Илиева, прокурор във Върховната касационна прокуратура, Румяна Тозова и Бисерка Стоянова – следователи в Националната следствена служба.
2. „Наказателноправен режим на трафика на хора – общи положения“ с период на провеждане от 16 юни до 21 юли 2020 г., предназначено за смесена група от съдии, прокурори и следователи.
Преподаватели: Гергана Кюркчийска, прокурор в РП Оряхово; доц. д-р Ива Пушкарова – преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Молим, желаещите да се включат в обученията в срок до 10.06.2020 г. да заявят участието си чрез попълване на електронната заявка, достъпна на интернет страницата на Института (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел електронна заявка („Заявка за участие в електронни дистанционни обучения“).
В случай че желаещите нямат регистрация в Портала за електронно обучение на НИП, следва да направят това на линк: https://e-learning.nij.bg/.

Лица за контакт:

Зина Филчева, програмен координатор, дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси“, тел. 02 9359 001 и електронна поща: z.filcheva@nij.bg;

Валентина Караганова, програмен координатор, дирекция "Електронно обучение и информационни ресурси", тел. 02 9359 123, ел. поща: v.karaganova@nij.bg