Обучения, отворени за заявяване

Обучения, отворени за заявяване

от Светла Тодорова -
Number of replies: 0

Националният институт на правосъдието предлага на Вашето внимание следните електронни дистанционни обучения:

  1. "Езиковата култура в административната дейност на съдебните служители" (дистанционно обучение от комбинирана обучителна форма). Преподаватели ще бъдат съдия Татяна Жилова, Административен съд София-град и доц. д-р Владислав Миланов, преподавател във Факултета по славянски филологии към СУ „Св. Климент Охридски”, а периодът на провеждане е 13.10 - 10.11. 2020 г.

 Обучението е финансирано по проект "Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители", по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Заявка за участие може да попълните тук

 2. "Домашното насилие в гражданскоправен контекст. Психологични аспекти". Преподаватели ще бъдат съдия Галя Вълкова, Софийски районен съд и доц. д-р Павлина Петкова,  дългогодишен университетски преподавател към СУ "Св. Климент Охридски" и ВСУ "Черноризец Храбър", периодът на провеждане е 19.10 - 18.11. 2020 г.

 Обучението е финансирано по предифиниран проект № 7: "Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие", финансиран по Програма "Правосъдие" на НФМ 2014-2021.

 

Заявка за участие може да попълните тук