Ново обучение за новоназначени съдебни служители

Ново обучение за новоназначени съдебни служители

by Зина Филчева -
Number of replies: 0

Предлагаме на Вашето внимание Въвеждащо обучение за новоназначени съдебни служители.
Основна цел на обучението е да осигури обща теоретична подготовка на новопостъпилите съдебни служители, като обхване най-пълно основните моменти и принципи в тяхната работа и им даде добра основа за развитие.

Обучението ще се проведе в периода 20 април - 31 май 2021 г.

Обучението ще бъде представено от преподавателски екип в състав съдия Калина Анастасова(СГС), съдия Силвия Кръстева (Окръжен съд Плевен), съдия Иван Стоилов (СРС) и съдия Татяна Жилова (АССГ).

Заявяването за участие става в системата ИСУПО (https://isupo.nij.bg/), в която е необходимо да имате регистрация.

Координатор на обучението Лилия Иванова, тел. (02) 9359 235, ел.поща l.ivanova@nij.bg

Заповядайте!

(Редактирано от Лилия Зарева - оригинала публикация понеделник, 5 април 2021, 11:26)