До 23:55 може да подадете заявка за уебинар "Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект..."

 
Picture of Зина Филчева
До 23:55 може да подадете заявка за уебинар "Права на хората с увреждания в гражданскоправен аспект..."
by Зина Филчева - Tuesday, 6 April 2021, 4:00 PM
 

Уебинарът ще се проведе на 20.04.2021 г. предиобед. 

Заповядайте, ще бъде интересно и полезно!