НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯТА НА НИП

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯТА НА НИП

by Зина Филчева -
Number of replies: 0

Уважаеми колеги,

Във връзка с изготвянето на Регионални насоки за съдебно обучение в онлайн формат от Съвета за регионално сътрудничество за Югоизточна Европа, представяме на Вашето внимание две кратки анонимни анкети на английски език, в които до 1.11.21 г. да споделите Вашите впечатления от съдебното обучение в онлайн формат, съобразно с обучителната Ви роля (преподавател и/или участник):


Анкета за преподаватели;
Анкета за участници.

Професионалният Ви опит и преценка са изключително важни за успешното осъществяване на проекта. Разчитаме на Вашето участие и подкрепа в тази инициатива.
След изготвянето на окончателния документ, за нас ще бъде удоволствие да споделим резултата с Вас!

С уважение,
Екип НИП